Artikel bekijken

Klik hier om het artikel te bekijken (PDF-formaat): '.$pdfname.' (grootte: '.$filesize.' bytes)
Om dit artikel te bekijken hebt u een PDF-reader nodig, welke u eventueel gratis kunt downloaden vanaf: http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html
'; If ($bijz != '') { If ($bijz == 'congrmrt07') { echo '
Uit het congres zijn twee actiepunten naar voren gekomen.
  • Het eerste actiepunt is het maken van een landelijk convenant. De verschillende partijen hebben zich bereid verklaard om hier aan te gaan werken.
  • Het tweede actiepunt is het verzamelen van casusmateriaal. De casus zouden gebundeld moeten worden en van commentaar voorzien. Op deze manier kunnen door anderen worden gebruikt. Deze taak zal door de onderzoeksgroep ‘Boeven in het ziekenhuis’ worden opgepakt.
Hierbij de oproep om casus over het thema ‘opsporing in het ziekenhuis’ aan te leveren via het e-mailadres boeven.in.het.ziekenhuis@gmail.com. De onderzoeksgroep zal de casus voorzien van commentaar terugmailen aan de inzender en vervolgens verzamelen voor bundeling.

'; } } echo ' '; ?>